Concello de Narón
  • Concello de Narón
  • El tiempo en Narón
  • Entrada a Naronmail
Axenda
Pleno ordinario
Lugar
Concello
Data
30/3/2023
Hora
19.00
Contenido
ORDE DO DÍA:

1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.

2.- PROPOSTA DE APROBACIÓN DE CONVENIO ENTRE A "SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E.", E O CONCELLO DE NARÓN, PARA FACILITAR O INGRESO EN CONTAS DO CONCELLO DE XIROS POSTAIS UTILIZADOS PARA PAGAR DÉBEDAS TRIBUTARIAS E OUTRAS DE DEREITO PÚBLICO.

3.- PROPOSTA DA APROBACIÓN INICIAL DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº
06/2023 SUBEXPEDIENTE Nº01/2023 DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO E SUPLEMENTO DE CRÉDITO.

4.- PROPOSTA DE APROBACIÓN PROVISIONAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL Nº
10, REGULADORA DA TAXA POR RECOLLIDA DE REGUGALLOS SÓLIDOS URBANOS.

5.- PROPOSTA DE APROBACIÓN PROVISIONAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL Nº
11, REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

6.- PROPOSTA DE DECLARACIÓN DE ESPECIAL INTERESE E UTILIDADE MUNICIPAL DAS OBRAS DE INSTALACIÓN DE ASCENSOR E ADECUACIÓN DE ASEO NO CEIP DA GÁNDARA POLA XUNTA DE GALICIA.

7.- PROPOSTA DE DECLARACIÓN DE ESPECIAL INTERESE E UTILIDADE MUNICIPAL DA OBRA DE ADECUACIÓN PARCIAL DE NAVE PARA TRATAMENTO TÉRMICO DE ACEIROS NO POLÍGONO INDUSTRIAL AS LAGOAS - FREIXEIRO.

8.- PROPOSTA DE LEVANTAMENTO DE REPAROS CON EFECTOS SUSPENSIVOS E RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CONCESIÓN /DENEGACIÓN DE SUBVENCIÓNS A ASOCIACIÓNS E OUTRAS ENTIDADES DE ÁMBITO MUNICIPAL PARA O ANO 2022.

9.- PROPOSTA DE APROBACIÓN DE RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DO ACORDO DE COLABORACIÓN CO CENTRO DE ENSINO CPR AYALA, EN MATERIA DE PROMOCIÓN EDUCATIVA, ANO 2022.

10.- PROPOSTA DE APROBACIÓN DE RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DO ACORDO DE COLABORACIÓN CO CENTRO DE ENSINO CPR JORGE JUAN, EN MATERIA DE PROMOCIÓN EDUCATIVA, ANO 2022.

11.- PROPOSTA DE LEVANTAMENTO DE REPAROS CON EFECTOS SUSPENSIVOS E RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CONCESIÓN/DENEGACIÓN DE SUBVENCIÓNS A CLUBS E ENTIDADES DEPORTIVAS DE ÁMBITO MUNICIPAL PARA O ANO 2022.

12.- PROPOSTA SOBRE APROBACIÓN DE ACORDOS RELATIVOS Á EMPRESA MIXTA DO MEDIO AMBIENTE COSMA,S.A.

13.- DACIÓN DE CONTA DA APROBACIÓN DO PLAN ORZAMENTARIO DE MEDIO PRAZO PARA O PERÍODO 2024-2026

14.- DACIÓN CONTA DA LIQUIDACIÓN DOS ORZAMENTOS DO CONCELLO DE NARÓN E DO PADROADO DE CULTURA DO EXERCICIO 2022 E DO INFORME EMITIDO POLA INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN CUMPRIMENTO DA NORMATIVA QUE RESULTA DE APLICACIÓN.

15.- DAR CONTA DOS REPAROS EFECTUADOS POLA INTERVENCIÓN MUNICIPAL E PRINCIPAIS ANOMALÍAS DETECTADAS EN MATERIA DE INGRESOS NO EXERICIO 2022, EN CUMPRIMENTO DO ARTIGO 218 TRLFL E DO ARTIGO 15 DO REAL DECRETO 424/201.

16.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN DEFENSA DUN SERVIZO POSTAL PÚBLICO DE CALIDADE NA CIDADE DE NARÓN.

17.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN APOIO AS TRABALLADORAS E TRABALLADORES DO ALMACÉN DE DISTRIBUCIÓN DE LIDL SUPERMERCADOS SAU

18.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR EN RELACIÓN AOS PLANS DE ORDENACIÓN DO ESPAZO MARÍTIMO (POEM).

19.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE A RETIRADA DO POEM (PLAN DE ORDENACIÓN DO ESPAZO MARÍTIMO)

20.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR SOBRE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA Nº27, PARA ELIMINAR A OBRIGA DOS PROPIETARIOS E USUARIOS DE GARAXES DE ARRANXAR AS BEIRARRÚAS CANDO SE DANEN POLO TRÁNSITO NORMAL DE VEHÍCULOS.

21.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE DENUNCIA DEPORTACIÓN DA EURODEPUTADA ANA MIRANDA DE ISRAEL

22.- ACTIVIDADE DE CONTROL DO PLENO: MOCIÓNS URXENTES

23.- ACTIVIDADE DE CONTROL DO PLENO: DACION DE CONTA RESOLUCIÓNS ÓRGANOS DE GOBERNO

24.- ACTIVIDADE DE CONTROL DO PLENO: ROGOS E PREGUNTAS

Volver


<<< Abril 2024 >>>

LMMXVSD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Eventos do Concello
naron.gal