Concello de Narón
  • Concello de Narón
  • El tiempo en Narón
  • Entrada a Naronmail
Perfil do Contratante
Nº Expediente: CON/111/2015
Situación: Formalizado
Descrición: MELLORA DE EFICIENCIA ENERXÉTICA NA ILUMINACIÓN PÚBLICA DAS VIVENDAS DA MARIÑA E NO SEU CONTORNO (Actuación incluída no Plan de Acción Social PAS 2015)
Tipo de contrato: Suministros
Procedemento: ABERTO
Tramitación: ORDINARIA
Aprobación pregos:
19-09-2016
Publicación anuncio:
22-09-2016
Límite presentación ofertas:
07-10-2016
Apertura ofertas:
Útima modificación:
05-05-2017
Medio publicación anuncio: BOP Nº 181, de 22 de setembro de 2016
Composición da mesa: 

 Presidente da Mesa:
 
O alcalde-presidente da corporación, D. José M. Blanco Suárez ou persoa que o substitúa nas súas funcións.
 
Vogais:
 
O secretario xeral, D. Alfonso de Prado Fernández-Canteli ou persoa que o substitúa nas súas funcións.
 
A interventora xeral, Dna. María del Pilar Canzobre Méndez ou persoa que o substitúa nas súas funcións.
 
O encargado dos Servizos Externos, D. Francisco García Gato.
 
O concelleiro delegado de Obras Públicas, D. Juan Pablo Mauriz Romero.
 
 
Secretario da Mesa
 
O xefe da Sección de Contratación, D. Ignacio Mazaira Garro, ou persoa que o substitúa nas súas funcións.

Importe de licitación: 152.892,00 EUROS MÁIS 32.107,32 EUROS DE IVE (TOTAL: 184.999,32 EUROS)
Observacións: 

  O vindeiro venres, día 21 de outubro de 2016 ás 12:50 horas reunirase en sesión pública a Mesa de Contratación para dar conta da documentación administrativa contida no sobre A e apertura do sobre C da oferta económica e referencias valorables automáticamente, no segundo andar da Casa do Concello.

DATA DA ADXUDICACIÓN: 30/03/2017

ADXUDICATARIO: Narontec Gestión SL

IMPORTE DA ADXUDICACIÓN: 100.430,00 euros

DATA DA FORMALIZACIÓN DO CONTRATO: 24/04/2017

Outros documentos:

<<< Abril 2024 >>>

LMMXVSD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Eventos do Concello
naron.gal