Concello de Narón
  • Concello de Narón
  • El tiempo en Narón
  • Entrada a Naronmail
Perfil do Contratante
Nº Expediente: CON/9/2017
Situación: En trámite
Descrición: ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DA ACCIÓN FORMATIVA DE PANADERÍA E BOLERÍA
Tipo de contrato: Servizos
Procedemento: NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE
Tramitación: ORDINARIA
Aprobación pregos:
22-03-2017
Publicación anuncio:
23-03-2017
Límite presentación ofertas:
03-04-2017
Apertura ofertas:
Útima modificación:
05-04-2017
Medio publicación anuncio: 
Composición da mesa: 
Importe de licitación: 54,00 EUROS/HORA
Prego técnico: EMP11I01E.pdf
Prego administrativo: CON11I0CJ.pdf
Observacións: 

 Solicitada información por un posible licitador, debemos aclarar:
 
 
 

¿Dónde iría incluída a formación sobre igualdade e medio ambiente? No sobre B coa súa evaluación e contido ou no sobre C coa partida económica e as melloras puntuais: Segundo o condicionado administrativo deben ir no terceiro sobre, xunto coa oferta económica e as melloras.
En relación á puntuación das horas de formación na parte das melloras dependendo da modalidade de impartición: presencial, mixta, online…: As accións formativas son presenciais, por tanto, as horas de formación na parte de melloras terán que ser presenciais para ser valoradas. Non se valorarán as horas planteadas na modalidade online nin mixta.
En relación aos temas de igualdade e medio ambiente e a súa inclusión nos sobres B ou C que deben presentar as empresas, debemos aclarar que, cando se refire á formación da persoa docente, no apartado do perfil, ten que ir incluída no sobre C xunto coa oferta económica e as melloras. E por outra banda, se falamos de elementos de intervención en perspectiva de xénero, medioambiente e plataforma de teleformación, ten que ir recollido no proxecto incluído no sobre B, para poder valorar a congruencia do mesmo.
Cando no 6.2 do prego de prescricións técnicas se  dispón que “só se terá en conta a acreditación presentada que se refira aos últimos 5 anos, en canto á experiencia profesional vinculada ás accións formativas, a experiencia profesional como docente da especialidade, e a formación académica e complementaria relacionada coa acción formativa”, débese entender que tanto a formación como a experiencia anterior a eses últimos cinco anos non será puntuada.


<<< Abril 2024 >>>

LMMXVSD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Eventos do Concello
naron.gal