Concello de Narón
  • Concello de Narón
  • El tiempo en Narón
  • Entrada a Naronmail
Perfil do Contratante
Nº Expediente: CON/92/2012
Situación: Formalizado
Descrición: XESTIÓN DA AULA CEMIT E IMPARTICIÓN DE ACCIÓNS FORMATIVAS NA ZONA RURAL
Tipo de contrato: Servizos
Procedemento: ABERTO
Tramitación: ORDINARIA
Aprobación pregos:
29-05-2013
Publicación anuncio:
06-06-2013
Límite presentación ofertas:
21-06-2013
Apertura ofertas:
Útima modificación:
31-01-2014
Medio publicación anuncio: BOP 107, DE 6 DE XUÑO DE 2013
Composición da mesa: 

Presidente da Mesa:
 
O Sr. Alcalde ou persoa en quen delegue.
 
Vogais:
 
D. Alfonso de Prado Fernández-Canteli, Secretario Xeral ou persoa en quen delegue
D. Manuel G. Antón Villamil, Interventor Accidental ou persoa en quen delegue
Dna. María José Rodríguez Porto concelleira delegada de novas tecnoloxías
D. Manuel Rodríguez Álvarez Tecnico de información e comunicación
 
Secretario:
 
Ignacio Mazaira Garro, Xefe Sección de Contratación ou persoa en quen delegue.

Importe de licitación: 46.000,00 EUROS ANUAIS
Prego técnico: prego técnico cemit.pdf
Prego administrativo: PREGO ADMINISTRATIVO CEMIT.pdf
Observacións: 

Ante as numerosas cuestións plantexadas polas empresas interesadas nesta licitación, debemos aclarar que o prego de condicións que rexe esta contratación unicamente contempla criterios avaliables mediante cifras ou porcentaxes, polo que non é necesaria a presentación do sobre B.
Visto que nos pregos de condicións e nos anuncios de licitación se establece como prezo de licitación o de 46.000,00 euros IVE incluído, e visto que o artigo 20.1 9º da Lei 37/1992, de 28 de decembro do IVE establece que a actividade de formación está exenta do IVE, deberase entender como prezo de licitación o presuposto total de contrato de 46.000,00 euros anuais.
O luns 9 de setembro de 2013 ás 11:30 horas reunirase a Mesa de Contratación para proceder á apertura pública do sobre denominado "Criterios avaliables en cifras ou porcentaxes" no segundo andar  da Casa do Concello
 

ADXUDICATARIO: GESTIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE FORMACIÓN SL

IMPORTE ADXUDICACIÓN: 41.720,00 EUROS

DATA ADXUDICACIÓN: 29/01/2014

DATA FORMALIZACIÓN CONTRATO: 31/01/2014

Outros documentos:

<<< Abril 2024 >>>

LMMXVSD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Eventos do Concello
naron.gal